• 19 Ofertas
  activas
 • 33 Empresas
  registradas
 • 31 Puestos de trabajo
  generados
 • 202 Personas
  registradas

Notícias

Logo Pyremofor
Innovación

29/11/2022 | Anna Suquet

SUROCAT, un projecte per professionalitzar i protegir la professió de pelador de suro


SUROCAT, un projecte per professionalitzar i protegir la professió de pelador de suro

S’ha engegat el projecte demostratiu SUROCAT per professionalitzar l’ofici de pelador de suro, millorar la capacitació i formació dels treballadors actuals i garantir que hi hagi relleu generacional. L’objectiu és crear una certificació/carnet que ajudi a millorar la competitivitat i sostenibilitat del sector, promogui les bones pràctiques i permeti alhora teixir una xarxa de transmissió i intercanvi de coneixements entre diferents actors i territoris. El citat carnet es desenvoluparà tenint en compte la metodologia europea desenvolupada en la creació del Carnet europeu de motoserrista (ECC) de l’European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC).

Aquest projecte el portaran a terme el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb la participació de l’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, el Consorci Forestal de Catalunya (CFC) i de la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro) i compta amb el suport del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i dels Fons Europeus pel Desenvolupament Agrícola (FEADER).

Al llarg del projecte es consultarà amb persones expertes peladores per recollir el coneixement i millors pràctiques de diferents territoris surers i aquest coneixement s’integrarà en el material formatiu i en la descripció de les competències necessàries pels futurs peladors i peladores.

 

El context actual

Actualment no existeix cap certificació actualitzada referent a l’ofici de pelador de suro, la qual cosa es tradueix en manca de formació específica i pràctica per afrontar les amenaces i oportunitats del sector.

Val a dir que l’aprofitament del suro compta amb una revolució pel que fa a les tècniques i mètodes d’explotació que poden ser claus per millorar l’explotació de les suredes i suplir la falta de mà d’obra jove o les mancances en experiència dels nous treballadors. La mecanització de la pela del suro permetria augmentar el rendiment del procés, reduir possibles lesions als arbres i facilitar l’entrada a la professió de persones sense una expertesa elevada.

 

 

Els partners

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) és un centre de recerca adscrit a la Generalitat de Catalunya. Treballa per contribuir a la ciència per a la gestió forestal sostenible, la biodiversitat i la bioeconomia circular, amb l’objectiu d’esdevenir un hub d’excel·lència en recerca i transferència de tecnologia cap a la societat. Per aconseguir-ho, treballa en tres programes: la gestió forestal multifuncional, la dinàmica del paisatge i la biodiversitat, i la bioeconomia, la salut i la governança.

La recerca desenvolupada en aquests programes es centra en aspectes clau com l'equilibri de funcions del medi natural, l'adaptació al canvi climàtic i la competitivitat al llarg de les cadenes de valor.  És un centre CERCA i està acreditat com agent TECNIO. També és Agència Nacional EFESC, encarregada de l’acreditació dels centres formadors i examinadors que imparteixen cursos en l’àmbit forestal.

 

L’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

L’escola Agrària Forestal (EAF) forma part de la Xarxa d’Escoles Agràries del Departament d’Acció Climàtica, és un centre públic que va iniciar l’activitat l’any 1984 essent la primera escola forestal a Catalunya.

Des de l’escola es contribueix a la millor qualificació professional i a la formació integral de les persones que desenvolupen la seva activitat en el sector forestal, del paisatgisme i l’apicultura. Es valoren aspectes com la recerca i la transferència en les activitats formatives, la dignificació del treball i la sostenibilitat social i econòmica impulsant la conservació del medi natural i el foment de la biodiversitat.

 

El Consorci Forestal de Catalunya

Amb gairebé 75 anys d’història, el Consorci Forestal és la primera associació de propietaris forestals que  es va constituir a l’estat espanyol. En tant que associació de referència a nivell català i estatal, l’entitat està integrada a la xarxa associativa que aglutina els productors de suro i el conjunt de propietaris de terrenys forestals tant a nivell estatal (COSE), com europeu (CEPF).

Un dels objectius de l’entitat és contribuir a la millora de la competitivitat del sector i per assolir-ho treballa des de fa 40 anys amb la formació sobre el terreny de silvicultors, tècnics i professionals del sector, i participa en projectes i entitats que, com l’ICSuro, són una referència a nivell de sector surer.

 

La Fundació Institut Català del Suro

La Fundació Institut Català del Suro (ICSuro)  és una fundació privada sense ànim de lucre i de caràcter científic que té com a missió la valorització del sector surer, des del bosc fins el producte final. Treballa en tres eixos: els controls de qualitat per a la indústria surera i vitivinícola al Cork Center Laboratory, la comunicació i la recerca.

L’ICSuro es va constituir l’any 1991 com a consorci público-privat i des del 2019 és una fundació privada que treballa per esdevenir una entitat referent a nivell mundial en la investigació del suro.

Innovación
PYREMPFOR inaugura la Plataforma d'Ocupació Pública adreçada al sector forestal
16/04/2021

PYREMPFOR inaugura la Plataforma d'Ocupació Pública adreçada al sector forestal

Millorar el benestar de les persones que treballen al medi rural, concretament al sector forestal és imprescindible per a construir i mantenir un país i un món millor. Això només pot ser possible cuidant el te...

Innovación
PYREMPFOR lance la Plate-forme Publique d'Emploi pour le secteur forestier
17/04/2021

PYREMPFOR lance la Plate-forme Publique d'Emploi pour le secteur forestier

L'amélioration du bien-être des personnes travaillant dans les zones rurales, et plus particulièrement dans le secteur forestier, est essentielle pour construire et maintenir un meilleur pays et un meilleur monde. Elle ne pe...

Innovación
PYREMPFOR inaugura la Plataforma Pública de Empleo dirigida al sector forestal
17/04/2021

PYREMPFOR inaugura la Plataforma Pública de Empleo dirigida al sector forestal

Mejorar el bienestar de las personas que trabajan en el medio rural, concretamente en el sector forestal es imprescindible para construir y mantener un país y un mundo mejor. Esto sólo puede ser posible cuidando el territorio desd...

Formación
Certificacions Europees de Motoserrista (ECC-European Chainsaw Certificate)
17/04/2021

Certificacions Europees de Motoserrista (ECC-European Chainsaw Certificate)

Per contribuir a la dignificació del treball forestal, i així fer un reconeixment a aquells treballadors que treballen amb qualitat, per a disminuir el risc d'accidents laborals i per facilitat la mobilitat dels treballadors s'han...

Otros
El proyecto PYREMPFOR, un proyecto dedicado a la promoción y dignificación del trabajo forestal
06/05/2021

El proyecto PYREMPFOR, un proyecto dedicado a la promoción y dignificación del trabajo forestal

Termina el proyecto Interreg Poctefa Pyrempfor. Durante más de 4 años (1/9/2016-31/03/2021) se han establecido colaboraciones y sinergias muy eficaces entre los diferentes actores de la formación, organismos sociales, p...

Formación
FORESTALS: mantenir el bosc amb una professió amb futur
12/05/2021

FORESTALS: mantenir el bosc amb una professió amb futur

"Forestales" és una sèrie de vídeos realitzada per a promocionar la formació i el treball forestal als Pirineus. S'han fet dins el marc del projecte Interreg Poctefa Pyrempfor.

Formación
Reunió de Centres EFESC-ES i de Formadors i Examinadors
20/12/2021

Reunió de Centres EFESC-ES i de Formadors i Examinadors

Divendres 17 de desembre de 2021 a Solsona ha tingut lloc la reunió de Centres de EFESC-ES per a posar en comú diferents novetats i procediments dins el sistema i per a compartir els resultats de la reunió de Standard Commi...

Formación
El certificat europeu de serra mecànica, 12.887 titulats
30/05/2022

El certificat europeu de serra mecànica, 12.887 titulats

Cada vegada són més les persones que han obtingut el carnet europeu de motoserrista a Espanya. Una certificació que es va normalitzant gràcies al reconeixement del propi sector.

Actualment  hi ha 12887 t...

Economía
Presentem la plataforma a l'Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals
07/06/2022

Presentem la plataforma a l'Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals

Aquest dissabte 5 de juny vam poder anar en persona a presentar la plataforma a l'Assamblea de l'Associació Catalana d'Empreses de Treballs Forestals.

Vam poder parlar de la necessitat de centralitzar la oferta i demanda de ocupa...

Innovación
SUROCAT, treballant en la certificació de llevar suro
24/03/2023

SUROCAT, treballant en la certificació de llevar suro

Es reuneix per segona vegada la taula d’experts del projecte SUROCAT per treballar plegats l’esborrany dels estàndards que s’hauran de complir per obtenir el carnet europeu de pelador o peladora de suro. El documen...

Innovación
Jornades SUROCAT: Talent, mecanització i oportunitats d'ocupació en la lleva del suro
27/04/2023

Jornades SUROCAT: Talent, mecanització i oportunitats d'ocupació en la lleva del suro

Organitzem dues jornades per presentar el projecte i els primers resultats. Avancem en la professionalització de l'ofici de pelador/a de suro. Volem transferir coneixement i material divulgatiu per a atraure persones amb talent al sector...

Innovación
Seguim amb el PYREMPFOR GO !!
15/02/2024

Seguim amb el PYREMPFOR GO !!

Ens han aprovat la proposta del projecte PYREMPFOR GO !! Podrem seguir treballant per facilitar formació i una millor qualificació dels treballadors i treballadores forestals i també per impulsar la oferta de treball de qua...

Formación
A punt per al curs pilot de pela de suro del projecte SUROCAT
01/03/2024

A punt per al curs pilot de pela de suro del projecte SUROCAT

El projecte SUROCAT de desenvolupament d’una certificació de lleva del suro encara la seva recta final amb la definició del curs pilot de peladors i peladores de suro, que tindrà lloc a finals del proper mes de maig a...

Formación
Primers certificats de pelador de suro
27/05/2024

Primers certificats de pelador de suro

Aquests darrers dies hem realitzat la verificació dels formadors i examinadors del nou certificat de pelador de suro avalat per EFESC i també hem provat dos formats de curs per a validar els estandards que sortiràn publicat...