• 4 Offres
  actives
 • 18 Entreprises
  Inscrites
 • 5 Emplois
  Créés
 • 67 Personnes
  Inscrites

Nouvelles

Logo Pyremofor
Formation

12/05/2021 | Anna Suquet

FORESTALS: mantenir el bosc amb una professió amb futur


FORESTALS: mantenir el bosc amb una professió amb futur

"Forestales" és una sèrie de vídeos realitzada per a promocionar la formació i el treball forestal als Pirineus. S'han fet dins el marc del projecte Interreg Poctefa Pyrempfor.

Són socis del projecte, liderat pel CTFC,  el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, així com també per l'altra banda dels Pirineus, el Centre Forestier de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, en representació de l'European forestry and environmental skills council (EFESC), el Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole Ariège-Comminges i l’Office National des Forêts.

També s'han associat al projecte l'Asociación Monte Boalar – Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, la Fundación Hazi Fundazioa, l'Associació de rematants i serradors de Catalunya (ARESCAT), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), l'Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals (Acetref) i la Generalitat de Catalunya.

El projecte pretén millorar la formació i el coneixement del mercat laboral forestal, promovent la seva qualitat a la zona transfronterera pirinenca. Ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera España-Francia-Andorra. Es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través de estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

Forestales: proteger y mantener el bosque

 

Innovation
PYREMPFOR inaugura la Plataforma d'Ocupació Pública adreçada al sector forestal
16/04/2021

PYREMPFOR inaugura la Plataforma d'Ocupació Pública adreçada al sector forestal

Millorar el benestar de les persones que treballen al medi rural, concretament al sector forestal és imprescindible per a construir i mantenir un país i un món millor. Això només pot ser possible cuidant el te...

Innovation
PYREMPFOR lance la Plate-forme Publique d'Emploi pour le secteur forestier
17/04/2021

PYREMPFOR lance la Plate-forme Publique d'Emploi pour le secteur forestier

L'amélioration du bien-être des personnes travaillant dans les zones rurales, et plus particulièrement dans le secteur forestier, est essentielle pour construire et maintenir un meilleur pays et un meilleur monde. Elle ne pe...

Innovation
PYREMPFOR inaugura la Plataforma Pública de Empleo dirigida al sector forestal
17/04/2021

PYREMPFOR inaugura la Plataforma Pública de Empleo dirigida al sector forestal

Mejorar el bienestar de las personas que trabajan en el medio rural, concretamente en el sector forestal es imprescindible para construir y mantener un país y un mundo mejor. Esto sólo puede ser posible cuidando el territorio desd...

Formation
Certificacions Europees de Motoserrista (ECC-European Chainsaw Certificate)
17/04/2021

Certificacions Europees de Motoserrista (ECC-European Chainsaw Certificate)

Per contribuir a la dignificació del treball forestal, i així fer un reconeixment a aquells treballadors que treballen amb qualitat, per a disminuir el risc d'accidents laborals i per facilitat la mobilitat dels treballadors s'han...

Autres
El proyecto PYREMPFOR, un proyecto dedicado a la promoción y dignificación del trabajo forestal
06/05/2021

El proyecto PYREMPFOR, un proyecto dedicado a la promoción y dignificación del trabajo forestal

Termina el proyecto Interreg Poctefa Pyrempfor. Durante más de 4 años (1/9/2016-31/03/2021) se han establecido colaboraciones y sinergias muy eficaces entre los diferentes actores de la formación, organismos sociales, p...

Innovation
Ja pots trobar OCUPFOREST a l'OBSERVATORI FORESTAL PIRINENC
06/10/2021

Ja pots trobar OCUPFOREST a l'OBSERVATORI FORESTAL PIRINENC

Ja pots trobar la plataforma d'ocupació pública OCUPFOREST integrada a l'Observatori Forestal Pirinenc.

L'Observatori és una plataforma d'informació i de promoció del sector fustaner dels Pirineus. S'h...